KONTAKTY

Spoločnosť RMD - car, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 10424/B

Sídlo

P. Horova 13,
841 07 Bratislava

Prevádzka

Agátová 22,
841 01 Bratislava

Fakturačné údaje

Bank: 1802111313/ 7500 ČSOB Bratislava
IBAN: SK88 7500 0000 0018 0211 1313
SWIFT: CEKOSKBX

Predstavenstvo spoločnosti

Miroslav Ducár
+421 903 788 307
miro@rmd.sk

Špedícia / Doprava

Rastislav Ducár
+421 903 718 318
rasto@rmd.sk