Profil firmy

Vážení klienti,

firma RMD-Car, s.r.o., ktorá sa zaoberá medzinárodným zasielateľstvom, vznikla v roku 1996 a od tohto roku sa teší povesti spoľahlivého a seriózneho partnera.

Firmu tvorí malý, ale flexibilný kolektív, ktorý sa môže pochváliť dobrými výsledkami a stabilnou vynikajúcou reputáciou rovnako u domácich i zahraničných partnerov. Každý člen tímu je schopný komunikovať s klientmi minimálne v jednom svetovom jazyku (po anglicky alebo po nemecky), každý dokáže flexibilne reagovať na všetky obchodné požiadavky a riešiť rôzne (aj nečakané) situácie.

Firma sa spočiatku úzko špecializovala na oblasť Škandinávie a zabezpečovanie kompletných i čiastočných nákladov. K základným službám neskôr pribudlo aj zabezpečovanie trajektov a prepravy kusových zásielok do tejto časti Európy.

Rast firmy a narastajúci záujem dopravných spoločností o prepravu z Talianska, Rakúska a štátov Beneluxu podnietil rozšírenie špedičnej činnosti RMD-Car do ďalších európskych štátov.

Spoločnosť RMD-Car pracuje v súlade so Všeobecnými zasielateľskými podmienkami vydanými Zväzom zasielateľov Slovenska a je poistená.

Spoľahlivosť, vysoká pracovná morálka a plynulé informačné toky – to všetko sú silné stránky firmy RMD-Car, s. r. o.

Sídlo spoločnosti

Firma sídli na Komárnickej ulici č. 28 v širšom centre Bratislavy, v blízkosti hlavných domácich cestných ťahov a výpadových komunikácii smerom do Maďarska a Rakúska.

Veľkou výhodou tejto polohy je naša dostupnosť pre klientov, ba dokonca aj pre samých vodičov. Svoj kamión môžu zaparkovať na veľkom parkovisku priamo pred sídlom firmy.

Pracovníci

Pracovníci RMD-Car majú bohaté skúsenosti v organizácii prepráv a súvisiacich služieb. Ich záujmom je, aby sa každá zásielka dostala na miesto určenia včas a v poriadku, a aby mal zákazník vždy aktuálne informácie o priebehu jej prepravy.

Všetci pracovníci sú k dispozícii denne na nižšie uvedených telefónnych číslach, resp. na mobilných telefónoch, a to kedykoľvek, bez ohľadu na pracovný čas.


MIROSLAV DUCÁR

  •  v doprave pracuje od roku 1980
  •  zodpovedá za riešenie technických problémov firmy
  •  venuje sa preprave v oblasti západnej Európy
  •  hovorí po nemecky

Miro

Mobil: +421 903 788 307
E-Mail: miro@rmd.sk

MIROSLAVA HRBÁČEKOVÁ

  • zabezpečuje prepravu prevažne v oblasti Škandinávie
  • zabezpečuje trajekty
  • plynulo hovorí po anglicky

Miroslava

Mobil: +421 903 718 506
E-Mail: miroslava@rmd.sk

KATARÍNA FARBULOVÁ

  • zodpovedá za prevádzkové a ekonomické záležitosti firmy
  • plynulo hovorí po nemecky

Katarína

Mobil: +421 903 718 313
Fax: +421 2 48 20 89 44
E-Mail: ekonom@rmd.sk